Bygget av "cafeterian" på MTM

Enligt nya regler i Indien får inte barnen uppehålla sig i hus, där det finns sovsalar för det andra könet. Detta tänker man kringgå genom att bygga en "cafeteria", en byggnad som skall innehålla kök, matförråd, tvättrum och ett stort allrum, där både flickor och pojkar kan samlas för att äta, se på TV, läsa läxor och umgås.

Därför är detta "cafeteria"-bygge av yttersta vikt för alla de syskonskaror som

finns på hemmet.

Bidrag till kakling av utrymmena

För att dessa utrymmen skall bli ljusa, trevliga och lättskötta har besökande faddrar beslutat att utrymmena skall kaklas. Dessa faddrar har skänkt ett grundbelopp men fortfarande behövs det mer pengar. Dessutom kommer det att behövas pengar till att möblera detta stora utrymme för 70 till 80 barn.

Ge ett bidrag!

Om du vill vara med och ge ett bidrag till kaklingen eller till inredningen betalar du in lämplig summa till Bharat-Bistånds bankgiro 900-9192, och märk talongen "MTM cafeteria"

Senaste inlägg

Arkiv

-