Nya regler om segregerade barnhem

En ny regel om segregerade barnhem gör att pojkar och flickor inte får bo i samma hus. Detta innebär stora problem på MTM och den förra ledningen ville skicka hem alla pojkar.

När den nya ledningen tillträdde, våren 2010,  beslöt man att pojkarna ändå skulle få vara kvar. Nu har man gjort så att flickorna trängts ihop i huvudbyggnaden medan pojkarna bor i det sk "pojkhuset".

 

Inga pojkar i huvudbyggnaden

Pojkarna tillåts inte gå in i huvudbyggnaden där flickorna bor. För att både flickor och pojkar ska kunna umgås och äta tillsammans har man beslutat att bygga ytterligare ett hus på tomten, den sk "kafeterian".

Hur ska problemet lösas?

Man har arbetat fram en plan på att bygga en så kallad kafeteria i ena hörnet av barnhemsområdet, där både pojkar och flickor skulle be, äta, läsa läxor, leka, umgås och se på TV. I övrigt skulle pojkar och flickor ha helt åtskiljda sovhus i befintliga byggnader.

 

Det hade till och med tagits fram en ritning med en grov kostnadsuppskattning för kafeterian. Efter en viss justering av Mari har förslaget lämnats in till myndigheterna för godkännande. Man räknar med att komma igång med bygget under första halvan av 2012.

Bakgrund

Sedan våren 2010 har det hänt mycket på MTM. På våren avgick barnhemmets föreståndare Fader Lazar efter 6 år på sin post. Innan han slutade skickade han som vanligt sin kvartalsrapport.

 

Där nämndes bl. a. att kommittén hade beslutat att, p.g.a. nya regler från delstatsregeringen, inte längre ta emot pojkar på MTM. Detta hade man redan meddelat föräldrarna till barnhemsbarnen. Detta fick oss att gå i taket. Vi tycker att det är helt fel att splittra alla MTM:s syskongrupper till olika barnhem.


Vi skrev till biskop Mar Aprem (som för övrigt är son till hemmets grundare, Mrs Mooken) och till barnhemmets "nygamla" föreståndare Fader Ignatius, som åter inträtt i tjänst.

Skilda hus?

För närvarande diskuterar barnhemsstyrelsen, hur man skall kunna lösa problemet med att ha pojkarna kvar, samtidigt som man skall följa delstatsregeringens beslut om att pojkar och flickor inte skall bo tillsammans.

Föräldramöte

Fader Ignatius lovade att ta itu med saken och han kallade till ett föräldramöte, där han sa att den nya kommittén hade beslutat att pojkarna även fortsättningen är välkomna. Tyvärr visade det sig att flera föräldrar redan ordnat på annat sätt för sina söner, som då inte kom tillbaka.

 

Även några flickor har slutat på grund av de fått ändrade familjeförhållanden. Dessutom har två flickor slutat eftersom de är vuxna och har gift sig.

Det finns olika förslag, som t.ex. att dela upp det befintliga MTM i två avskilda halvor eller att flytta över pojkarna till ett annat, rent pojkhem utanför Thrissur, som drivs av samma kyrka som MTM. Det är ännu inga beslut tagna där nere. Mari och Stefan kommer därför att, under sin resa dit i höst, diskutera olika tänkbara lösningar med föreståndaren, biskopen och kommittén.

Tillsvidare har man löst problemet så att pojkarna äter, sover och läser läxor i det sk pojkhuset.