Aktuell information om hemmen och föreningen

Här hittar du nyheter från föreningen samt information om vad som är på gång på de olika hemmen, som t.ex. renoveringsprojekt eller andra händelser.

2024

Bharat Indien-Bistånd kallar till
årsmöte söndagen den
24 mars 2024

Läs hela inlägget »