Aktuell information om hemmen och föreningen

Här hittar du nyheter från föreningen samt information om vad som är på gång på de olika hemmen, som t.ex. renoveringsprojekt eller andra händelser.

2023 > 10

NYTT BANKGIRO FRÅN
1 JANUARI 2024

Bästa fadder och medlem!

Styrelsen vill meddela att på uppdrag av årsmötet så har beslut fattats att vårt  90-tusen konto skall upphöra från årsskiftet.

Läs hela inlägget »