Paul's Boys Home har avvecklat sin verksamhet

Paul's Boys Home i Madurai har under sommaren avvecklats.

Bharat Indien-Bistånd har bedrivit fadderbarnsverksamhet vid hemmet alltsedan det startade i mitten av 90-talet. Det är med viss sorg vi måste acceptera att detta lilla ”mönsterhem” inte fick fortsätta sin verksamhet. Vi tackar ödmjukt både Esther och Ratinraj som varit de bästa husföräldrar genom alla dessa år. Vi önskar dem samtidigt all lycka i framtiden.

Esther har lagt ner stor möda för att se till att de pojkar som fanns på hemmet kan fortsätta sin skolgång. Esther har även lovat att fortsätta hålla kontakt med de familjer som är berörda så att pojkarna får det bra i sina liv.

De berörda faddrarna har kontaktats och har erbjudits att sponsra ett annat barn på något av våra andra hem.

Senaste inlägg

Arkiv