Oktoberutskick till faddrar och medlemmar

Bästa faddrar och medlemmar!
 Känns som om tiden bara flyger iväg. Det var inte länge sedan hela landet svettades och längtade efter svalka och regn. Nu kommer vintern allt närmare och i vissa delar av vårt stora land har snön redan kommit. Eftersom vi även går mot en annalkande jul, vill vi påminna om julgåva. Det skulle glädja oss mycket, om så många som möjligt kunde skicka in ett julbidrag till "sitt" barnhem. Det gör det möjligt för personalen att ordna en julfest, där alla barnen kan få en liten julgåva. Märk inbetalningen med "ditt" barnhems förkortning och ordet Julfest. Varmt tack på förhand å barnens vägnar.
 
Viktig information! 
Föreningens har ny mejladress bharat.bistand@gmail.com
eftersom den gamla har upphört. Vill du komma i kontakt med oss så använd i första hand mejl eller via hemsidan.
 
Birdsnest Home
På Birdsnest har antalet flickor vuxit efter att under många år stadigt har minskat. Anledningen är att myndigheterna nu har medgett att fler flickor kan få bo och växa upp på hemmet. Hemmets vattenproblem är ännu inte lösta beroende på att experterna inte är riktigt överens om det är lönsamt att borra. Fram till dess frågan är löst, får hemmet extra bidrag för att täcka kostnader för inköp av vatten.
Har du frågor om hemmet eller vill bli fadder på Birdsnest Home kontakta Cecilia Adrian Lundmark: cecilialillpite@hotmail.com 
 
Holy Apostles Convent, HA
I januari i år firades den årliga skördefestivalen för området (Pongal). Efter traditionella danser bjöds föräldrar och barn på ris med kokos och lite sötsaker.
De har även anordnat ett läger med hälsotema, där man har pratat om vad man kan göra för att må bättre och hur man kan hjälpa andra att må bra. I mars i år firade man kvinnodagen med kulturella program och afternoon tea och njöt av godsaker.
Barnen har även fått åka på sommarläger där man fått fokusera på personlig utveckling. Barnhemmet har också firat sponsordagen där man ber och tackar extra mycket för vad sponsorerna gör för dem.
 
Holy Angels Convent, HAT
Efter sommarens katastrof med massiva översvämningar, som medförde hundratusentals hemlösa och många döda, börjar livet så sakteliga återgå till det normala i delstaten Kerala. Faddrar har nu blivit erbjudna fadderbarn på annat barnhem eftersom inga nya barn kommer att tas in i sponsorprogrammet.
 
Warne Baby Fold, WBF
Barnhemmet har fått en ny föreståndare Mrs. Primrose Edmonton. Vi ”känner” henne bara genom mail, men hon verkar vara bra och vi har bra korrespondens med henne.
Barnhemmet brottas med skyhöga elräkningar. Barnhemmet är klassat som en kommersiell byggnad och belastas därefter. Pengar är insamlade för att sätta upp solfångare och vi väntar på anbud som visar kostnader för detta. Det finns små barn på hemmet och eftersom det kan vara kallt på vintern är det av största vikt att solfångarna kommer på plats.
 
Barnen mår bra. Nio nya barn är inskrivna. Nio barn är snart färdiga med sina högre studier: sjuksköterskor eller lab-assistenter. Fler faddrar behövs!
 
MTM och MTA:
Delstaten Kerala, där dessa båda hem ligger, drabbades hårt av översvämningar i augusti. Översvämningen inträffade under den hinduiska högtiden Onam och barnen befanns sig då i sina hem. Själva barnhemmen klarade sig riktigt bra med bara smärre vattenskador och kunde därför tillfälligt ta emot och härbärgera två olika ålderdomshems invånare.
Vattnet sjönk undan förvånansvärt snabbt och efter ett par veckor kunde åldringarna flytta tillbaka och de flesta av barnhemsbarnen återvände och återupptog skolarbetet. Några barn var dock tvungna att stanna hemma längre, tills de tillfrisknade från de febrar som grasserade i de värst översvämmade områdena.
Föräldrarna, ofta daglönearbetare s.k. collies, mötte stora svårigheter och svält, eftersom allt stod stilla efter översvämningarna och inga anställde dem. MTM:s Father Michael skrev till oss om att föräldrarna behövde akut hjälp. Flera faddrar har spontant skickat in pengar till hjälp åt dem. Även Bharat Indien-Bistånd har bidragit med lite pengar från sin reservfond.
Däremot har vi ännu inte fått någon information från MTA:s kommitté, om läget för deras barns föräldrar. Vi hoppas dock att kunna ta reda på deras situation, när några av oss besöker hemmen i november på den årliga kontrollresan.
Detta läsår har 11 barn lämnat MTM och 17 nya barn har antagits, däribland många äldre flickor. Dessa kommer från andra barnhem som av myndigheterna tvingats att stänga. På MTA har 4 barn slutat och 5 nya antagits. Jag har fått tag i en hel del nya faddrar, men fortfarande fattas det 10 st. faddrar. 
Var snäll och hör efter bland era vänner och arbetskamrater om någon eller några kan tänka sig att faddra ett av dessa barn! Maila detta i så fall till: mari_coenraads@hotmail.com.
 
Påminnelser för alla:
Kolla om du verkligen har betalat din medlemsavgift (150 kr) för år 2018. Fortfarande saknas betalning från ganska många medlemmar.
Kolla om du verkligen har betalat alla dina fadderbidrag för de 10 månader som gått. Det finns de som ännu inte betalat något.
 
Glöm inte att meddela oss din nya adress om du flyttar. Det är även viktigt att vi får din mailadress eftersom vissa utskick kommer att komma den vägen av kostnadsskäl!
 
Varma hälsningar 
Claes-Åke Carlsson och övriga styrelsen