Våra fadderombud:

På varje barnhem finns det en kontaktperson. Föreningen har sk fadderombud som
håller täta kontakter med hemmen. Läs mer här »

Har du frågor rörande ett specifikt barnhem kan du också vända dig direkt till något
av våra fadderombud för de olika hemmen.

Birdsnest Home (B):

Cecilia Lundmark Adrian

Telefon: 0703-53 06 36

E-mail: cecilialillpite@hotmail.com

Holy Apostles Convent (HA):

Maria Borgh

Mobil:0704-71 84 78

E-mail: maria.borgh@hotmail.com

Warn Baby Fold (WBF):

Inger Lundmark

Telefon: 0703-57 46 48

E-mail: inger.lundmark1947@gmail.com