loading...

Mar Thoma Asram

Barnhemmet ligger nära staden Thrissur i den sydliga delstaten Keralaoch vi har stött det i ca tio år. Här finns det studiemotiverade pojkar i åldern 10 - 18 år, vars föräldrar har anhållit om plats pga att de inte har råd att skicka dem till högre skolor. Stor vikt läggs på att lära dem tala engelska och pojkarna får mycket läxhjälp.

Barnhemmet har själv låtit bygga ut hemmet med sovsalar och ett studierum. Dessutom har de byggt nya toaletter och duschar för i huvudsak indiska donationer. Vår förening har, lagt om taket, borrat en ny brunn, skaffat vattenrenare, kaklat duscharna samt renoverat 
matsalen. Vi har också köpt in sängar, madrasser, bord och bänkar.

Efter nedstängningen under Corona-epidemin har MTA bara tio pojkar boendes på hemmet och fyra studerandes hemifrån. Detta kombineratmed Myndigheternas nya regler (se MTM)  gör en osäker framtid för MTA. De nya driftiga kommittéerna, på MTA och MTM, diskuterar nu
tre olika planer på om hur de skall samarbeta och lösa problemen.

Adress:
Mar Thoma Asram
Ayyappenkavu Post
Mulayam 680751 Thrissur
Kerala India