loading...

Holy Apostles Convent

Barnhemmet ligger på toppen av berget St Thomas Mount i staden Chennai i den indiska delstaten Tamil Nadu. Ett antal småbarn bor på barnhemmet i avvaktan på adoption eller fosterhemsplacering.

Många barn blir kvar på hemmet och placeras i olika familjer, ofta mycket fattiga, boende i trakten. Föreningens fadderstöd går till dessabarns skolgång samt till stöd för familjerna. För att familjerna skall få ut sitt stöd krävs det att mammorna i familjen en gång i månaden samlas på HA, för att bli undervisade av nunnorna. Man pratar om hygien, näringsrik mat, läxläsning m.m. Dessutom ordnar nunnorna en kortare lägervistelse för barnen på sommarlovet för att de, åtminstone under några dagar, skall få slippa hettan i slummen.

De flesta av barnen som ingår i vårt program är faddrade, men fler faddrar behövs till de ännu ofaddrade.

Adress:
Holy Apostles Convent
St. Thomas Mount
Chennai 600 016, T.N.
India.
Kontaktperson:
Sr. Sahayam Theresa
E-mail:
holyapostles2010@gmail.com