Det ekonomiska fadderbarnsstödet till ett enskilt barn är en av hörnpelarna i arbetet och bygger helt på enskilda fadderåtaganden. Föreningen hjälper idag till att ordna med svenska fadderföräldrar vid sex olika barnhem.

Fadderföräldrarna blir en sorts extra föräldrar, eftersom de flesta barn på barnhemmen har en mycket sporadisk kontakt med sina biologiska föräldrar eller saknar dem helt. Fadderförälderns insats ger mat, kläder, läkarvård och utbildning åt barnet. Dessutom kan fadderföräldern hålla kontakt via brev, foton och e-mail.

Fadderombud

På varje barnhem finns det en kontaktperson. Dessutom har föreningen fadderombud som håller täta kontakter med de barnhemsansvariga. Om en fadder känner sig tvingad att avbryta sitt åtagande medverkar föreningen till att söka en ny fadder. För barnen är det viktigt att få en ekonomisk trygghet i sin uppväxt.

 

När en fadder fått sitt fadderbarn, skickar föreningen foto och information om barnet samt inbetalningskort med kontonummer och barnets specifika registreringsnummer, som alltid skall uppges. Extra gåvor till fadderbarnet vid t.ex. jul fördelas mellan alla barnen på barnhemmet. Vissa barnhem kan ordna en bankbok till barnet.

 

Vid födelsedag anger du barnets namn och registreringskod och om du vill att barnhemmet skall köpa något särskilt till barnet eller om pengarna skall föras över till barnets bankkonto. Läs mer här

Skicka inte gåvor eller pengar  via post eftersom dessa
oftast kommer bort.

Informationsarbete
Informationsarbetet i Sverige bygger till största delen på medlemmarnas eget engagemang. Det har visat sig att många medlemmars brinnande intresse har skapat nya kontakter. Det är en bra väg för föreningen att få nya medlemmar. Föreningen uppmuntrar nya kontaktnät och informationsvägar.

 

Årligen brukar några faddrar slå sig ihop och göra en gemensam resa till något av barnhemmen. Väl hemma igen brukar bild- eller filmvisningar bland vänner göra, att fler blir intresserade och engagerar sig i föreningen.

 

Här kan du läsa hur några faddrar upplevt mötet
med Indien och sitt fadderbarn »