Att vara fadder

Att vara fadder innebär att man hjälper "sitt" barn till ett bättre liv och kan dessutom leda till en permanent och långvarig relation. Man får regelbunden information om, hur och till vad bidraget används, hur fadderbarnet utvecklas och mår, samt om det allmänna läget på hemmet.

En gång om året får man en teckning ritat av barnet samt ett nytaget foto. Även som stödmedlem får man årligen information om barnhemmet och några bilder därifrån.

Skicka inte gåvor eller pengar via post eftersom dessa oftast kommer bort.

Julklapp eller födelsedagspresent

Extra gåvor till fadderbarnet vid t.ex. jul fördelas mellan alla barnen på barnhemmet.
Vid födelsedag anger du barnets namn och registreringskod och om du vill att barnhemmet
skall köpa något särskilt till barnet.

 


Ett enkelt litet kort till barnet när det fyller år är mycket uppskattat. Barnen är mycket stolta över sina faddrar och sätter stort värde på att faddern hör av sig då och då.

Anmäl dig här!