Stefan och Mari med några av barnen på MTM
Stefan och Mari med några av barnen på MTM

Fadderresor till MTM och MTA

Mari Coenraads, fadderansvarig för MTM och MTA, fick lärarstipendium och besökte MTM för första gången 1996 och andra gången 2001. Allt eftersom  har fler och fler faddrar, sponsorer och andra, också önskat se Indien och besöka barnhemmen.


Samordning av resor

För att underlätta planeringen för barnhemmen och för att inte barnens skolgång skall bli lidande av alltför många besök, började Mari redan 2002 att samordna de intresserades resor till en enda årlig gemensam resa dit. Sedan dess har det gjorts en resa varje år till MTM och de sista åren även till MTA, som ligger i samma stad.
Sedan några år hjälper Stefan Öhlander till med samordningen.

Rundresor
Varje resa innehåller också en tilläggsvecka, som t. ex bad vid Kovalam Beach, maharajapalats i Rajasthan, Delhi med Agra och Taj Mahal, Varanasi eller  en rundresa på Sri Lanka.

Är du intresserad av att göra
en sådan resa?

Kontakta då Mari Coenraads
mari_coenraads@hotmail.com
Du kan också ringa 021-35 70 20 eller 0707 - 68 42 52.

Observera att resorna inte görs
i föreningens regi
,

utan man reser som privatperson. 
Mari och Stefan tar fram rese-förslag och samordnar resorna.