Ändra dina uppgifter

Här kan du som är fadder ändra dina uppgifter direkt om du t.ex. byter adress, telefonnummer
eller e-mailadress.

Du kan även meddela dina ändrade uppgifter via fadderansvarig för ditt barnhem.
Här hittar du adresserna till resp. fadderombud. (Se även under Kontakt).