I Indien föds det årligen många miljoner barn. En del av dem riskerar att hamna i misär och inte få någon utbildning. Via bistånd i form av lån eller gåvor kan rikare länder ge barn möjligheter till utbildning och förbättra deras levnadsvillkor.

Det är tack vare personliga faddrar och andra givare som vi kan hjälpa barn och ungdomar på våra barnhem.

Bli fadder eller ge en gåva

Du kan göra en insats genom att t ex bli personlig fadder eller ge ett månatligt stöd utan att binda dig vid ett av barnen (stödmedlem). Du kan även ge en enstaka gåva eller ett bidrag till något av insamlingsprojekten.

Som fadder betalar du 175 kronor per månad, men du kan också välja att lägga till ytterligare 25 kronor per månad som går till utbildningsinsatser. För detta belopp kan barnhemmen anställa läxhjälp till barnen.  

Läs mer om ditt fadderskap:

Anmäl dig här!