Historien om Holy Apostles Convent

Hemmet öppnades den 22 april 1901. Syftet var att ta hand om övergivna och nödlidande spädbarn och barn under fem år och hjälpa de 1000-tals fattiga människor som bor i samhället runt berget St.Thomas Mount.

 

Plats och Beskrivning
Hemmet är beläget på toppen av det heliga berget St Thomas Mount. Sägnen säger att Jesus apostel Thomas som reste till Indien dödades på berget. Vid tidpunkten för grundandet av klostret mötte man enorma svårigheter. Systrarna var tvungen att gå genom olika hinder och olägenheter.

 

I början bestod Thomas Mount av en stor mängd stora stenblock av granit där ingen människa tidigare vågat bosätta sig. Det fanns ingen väg till toppen av Thomas Mount och det fanns inget vatten att tillgå. Enda sättet var att klättra de 134 stenlagda trapporna på en gammal stig. Alla nödvändiga varor som behövdes inklusive vatten fick bäras uppför berget.

Barnhemmets utveckling

Ända sedan starten har ett stort antal övergivna och utblottade spädbarn och barn tagits om hand av nunnorna vid Holy Apostles Convent. Barnen erbjudas de bästa förutsättningar för deras fysiska, sociala, medicinska, andliga och intellektuella utveckling. Hemmet har tack vare sitt arbete stort stöd av människorna i Chennai och särskilt befolkningen runt Thomas Mount.

 

Under årens lopp har hundratals övergivna barn genom inhemsk och internationell adoption fått en ny familj genom systrarnas försorg. Bara under åren 2009-2011 har de tagit emot 269 barn yngre än 5 år, varav 84 barn placerades i familjer.

Spädbarnshemmet
En viktig tillgång för klostrets uppdrag är barnen. Med spädbarnshemmet vill man
vårda, främja och bevara liv för försummade, övergivna och fattiga barn. Många barn kommer till hemmet redan den första levnadsveckan. Det kan vara ensamstående mödrar, sjukhusen, polisen eller socialarbetare som lämnar barnen till hemmet. De flesta av dessa barn adopteras bort senare då till främst indiska men också utländska familjer.


De barn som inte går för adoption är de semi föräldralösa barnen dvs. de som har en förälder i livet. För att möjliggöra att barnets förälder kan arbeta tar hemmet hand om dessa barn. Man gör ingen skillnaden avseende kast, religion eller hudfärg när man antar ett nytt barn.


Under vistelsen på klostret får de den bästa vård. Man fokuserar på glädje i lärandet. Under ledning av en musik lärare får barnen lära sig sjunga och dansa förutom att lära sig läsa och skriva. På hemmet finns ett 30-tal unga ogifta kvinnor som hjälper till med den dagliga skötseln av barnen och hemmet. Detta gör de till en ringa lön under tre år samtidigt som klostret sparar till kvinnornas blivande hemgift.

 

Man indelar barnen i små grupper så att det ska vara så "familjelikt" som möjligt . Detta för att underlätta deras anpassning till sin nya familj den dag de adopteras bort. Genom denna verksamhet ges mycket glädje till barnlösa par samtidigt som barnet räddas till ett bättre liv.

Hälsovård
Genom klostrets försorg får barn som bor med sina familjer hjälp vid sjukdom. De behandlas oftast i hemmet med hjälp av en utbildad syster och barn läkare men finns behov av sjukhusvård får de hjälp via St.Thomas sjukhus. Från Ramachandra Sjukhus, Porur, finns en barnmottagning dit alla nyfödda och små barn utan kostnad kallas för undersökning och vård om så skulle behövas.

Fadderverksamhet:
Fadderbarnsverksamhet startades för att ge utbildning till fattiga barn som inte hade någon möjlighet till skolgång. Bharat Indien-Bistånd har haft samarbete med hemmet sedan början av 80-talet. Hemmet har i genomsnitt 340 studenter per år som får hjälp med sin utbildning via fadderprogram.

 

Hemmet har även regelbundna utbildningar och träffar för barn och mödrar. Detta program är tänkt som en länk mellan studenter, lärare och familj. Många föräldrar är analfabeter och därför kan en positiv utveckling för ett barn öka tillväxten för hela familjen.

 

Varje år anordnas en skolresa för de större barnen. Tillsammans med systrar och lärare får de åka iväg till okänt mål för att campa några dagar och lära sig mer om natur och campingliv.