Du kan stödja på följande sätt:

Medlem för 200 kr per år
Du blir medlem i föreningen genom att anmäla dig på vår hemsida bharat-bistand.se eller genom att kontakta någon av våra fadderombud. Som medlem betalar du en obligatorisk medlemsavgift på 200 kr per år. Det är den som främst skall täcka våra administrativa kostnader.
 
Fadder för 200 kr per månad                                                 
För 200 kr per månad blir du också fadder för ett barn på ett av barnhemmen. Du kan välja att betala månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Ange ditt barns nummer på inbetalningen. Ett faderskap kan avbrytas genom att faddern i god tid meddelar föreningen så att ny fadder kan ordnas.
 
Sponsor (valfritt belopp)
Om du vill stödja ett hem, utan att binda dig vid ett visst barn, kan du välja att bli sponsor. Du kan då välja att regelbundet betala ett valfritt belopp till ett av hemmen.
 
Du kan också välja att ge en enstaka gåva eller bidrag som hjälp till t.ex. högre
studier, reparationer eller förbättringar på något av hemmen.

Du bestämmer själv om du vill att din donation ska gå till ett barns särskilda
behov och utbildning eller till att utrusta och förbättra själva barnhemmet!   

Som fadder eller sponsor måste man också betala medlemsavgiften.