Besök i på MTM och MTA november 2015

Vi (Mari och Stefan) besökte i november åter igen våra två hem i Thrissur med en grupp svenskar.
Barnen på både MTA och MTM var mycket glada över besöket, som inleddes med att vi bjöd på en gemensam thali-lunch för både nuvarande och ”gamla” barn. Det är verkligen roligt att återse de barn som gått ut skolan och lämnat hemmen och som nu kom på besök, ibland med både make och barn. Efter lunchen och eftermiddagsfikat fick vi se den sedvanliga dans- och sånguppvisningen.

"Lönefadder"
På MTM hade man äntligen lyckats anställa två kvinnliga lärare för att hjälpa de äldre flickorna med deras studier och en ung man som har hand om de äldsta pojkarna. Tyvärr klarar MTM bara av att betala dem mycket låga löner. Ett statligt jobb ger dem nästan dubbla MTM-lönen, så får personalen den chansem lämnar de MTM! Därför har vi dragit igång projektet ”Lönefadder”.
Det innebär att man som lönefadder bestämmer sig för vilken summa man vill betala varje månad. Dessa pengar går då direkt till att höja personalens löner (Gäller både MTM och MTA).

Personalen på MTM
Personalen på MTM

Tråkigt nog har den gamla personalen svårt att acceptera att det kommit utbildad personal till MTM.
Fader Ignatius jobbar hårt på att lösa dessa motsättningar. Han är även bekymrad över att barnen är ihopträngda i några få sovsalar och att andra rum står tomma. Mari har nu fått i uppgift av honom att försöka hitta ett bättre sätt att disponera lokalerna, men då behövs det en renovering och en begränsad ombyggnad av några rum, så fort det finns pengar för detta ändamål.
Glädjande nog används nu den fina cafeterian för barnens alla måltider. Dataundervisningen sker där, man har stormöten där och vid regn läser barnen böcker där, ritar eller spelar spel.

MTA
På MTA är allt ”frid och fröjd” med en varm och engagerad personal som tar hand om pojkarna.
Hemmet är lyckligt över den borrade brunnen som ger så mycket vatten, att det även räcker till att bevattna kokerskans alla trädgårdsodlingar. Men även här märks de stigande kostnaderna för mat och skolavgifter, så att man har fått det svårt att få det hela att gå runt och samtidigt höja lönerna. ”Lönefaddrar” behövs i hög grad även här.

Personal och pojkar på MTA
Personal och pojkar på MTA

Under året har hela köksavdelningen fått en totalrenovering och kaklats med hjälp av bidrag från ett par sponsorer. Vi satte också igång att renovera och kakla den nedslitna matsalen med hjälp av gruppens insamlade pengar. Två av resenärerna donerade också pengar till en gunga för de yngre pojkarna. Om pengarna räcker blir det även ett par bänkar att sitta och prata på i trädgården.

Del av den nykaklade matsalen
Del av den nykaklade matsalen
Det renoverade köket
Det renoverade köket

Ett ungt backpackerpar
var en vecka på hemmen och fick sina FB-vänner att sammanlagt donera  7000 kr. Hälften går till MTA:s toalettbygge och hälften till att hjälpa två flickor på MTM till högre utbildning. Det är fantastiskt att se vilken glädje de av Er alla skänkta pengarna ger! Ni skall veta att barnen av tacksamhet ber böner varje dag för sina faddrar och övriga donatorer!

Tack
Båda barnhemmen sänder också här, å alla barnens vägnar, ett varmt tack för de pengar Ni har skickat ned till julklappar. Man har inte personal för att kunna tacka alla personligen på en gång.