Reseberättelser

Med jämna mellanrum gör någon ur föreningen en rundresa bland de barnhem föreningen stöder. 
Detta bl.a. för att säkerställa att allt är i sin ordning på hemmen.

Läs berättelser från några av de årliga resorna till barnhemmen. 

Claes-Åkes rapport
I februari månad 2012 gjorde Claes-Åke Carlsson en rundresa till alla de barnhem föreningen stöder. Läs mer »

Min resa till Indien
En personlig berättelse av mig, Margrethe Eman, som efter 28 år återvänder till det land där jag föddes. Läs mer »

Squaredansresa till Indien 
Läs hur Margareta Madsen upplevde mötet med Indien och sitt fadderbarn på MTM. Läs mer »