Filmer från barnhemmen:
Se några filmer från våra besök på hemmen.

En film om MTM

MTA-pojkarnas julspel

En film från Indienresan hösten 2011

En film om Mar Thoma Asram

Flickorna på Birdsnest Home sjunger sånger.