Trots de stora ekonomiska framsteg som skett i Indien under 2000-talet föds många av de indiska barnen i en ofattbar fattigdom. Tyvärr kommer ett flertal av de barn som föds att överges av föräldrarna och tvingas leva sina liv som gatubarn.

Den exakta siffran av gatubarn i Indien är svår att beräkna, men med all säkerhet vet man att det finns många miljoner fattiga, föräldralösa och hungriga barn på indiens gator. Det är inte heller ovanligt att dessa barn hamnar i barnarbete eller barnprostitution.

Hjälp till ett bättre liv
Bharat Indien-Bistånd har som mål att hjälpa dessa utsatta barn till ett bättre liv. Vår hjälp sker främst genom den fadderbarnsverksamhet vi bedriver vid 
sex olika barnhem runtom i Indien men också genom andra projekt som föreningen varit involverad i med hjälp av SIDA.

Hjälpen når främst föräldralösa barn och barn till föräldrar som saknar möjlighet att ta hand om sitt barn samt till ungdomar som har vilja och förmågor till högre studier och yrkesutbildning.

Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden
Biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd är registrerad som en ideell organisation och har funnits sedan 1981. Föreningen bildades av några adoptivföräldrar i Piteå som ville göra något för de barn som blev kvar.

Det första åtagandet blev att hjälpa Moder Theresas barnhem. Allt eftersom åren gått har arbetet med att hjälpa barn i Indien utökats till att även omfatta andra barnhem.
 

Bharat Indien-Bistånd besöker regelbundet barnhemmen för att kontrollera att pengarna går till den verksamhet de är avsedda för. Barnhemmens budget och bokslut skickas varje år till Sverige.

 Vår målsättning:
- att hjälpa föräldralösa 
och/eller  fattiga barn
- att hjälpen ska leda till  oberoende och utveckling
- att öka intresset för
solidaritetsarbete
- att öka intresset för
Indiens folk och kultur

Föreningen innehar 90-konto,

vilket innebär att Svensk Insamlings-kontroll kontrollerar att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.


Bankgironummer: 
900-9192


Organisationsnummer
898800 8341

Namnet Bharat kommer från hindi, ett av indiens 22 oficiella språk, där Bharat betyder Indien.