Genom årens lopp har många olika projekt genomförts, delvis med hjälp av Forum Syd och Sida. Vår förenings styrka är att arbeta med konkreta projekt och långvariga kontakter med Indien. Därför har också de flesta projekt bifallits och genomförts.

Exempel på genomförda projekt
Följande är exempel på projekt som höjer livskvaliteten för barnhemsbarnen och samtidigt leder till mindre beroende av hjälp utifrån:

- Att bygga och driva en yrkesskola, en kvarn, ett ålderdomshem samt ett sy- och vävcentrum för fattiga kvinnor.
- Att stödja nybyggnader till och upprustning av barnhemmen
- Att starta och driva ett jordbruk för mjölkproduktion för att ge mjölk och inkomster till ett barnhem.
- Att bygga och driva ett arbetscentrum för att ge utbildning och arbete till fattiga kvinnor.
- Att driva en skogsplantering för att ge utbildning till ungdomar.

Ingen hjälp från Sida

År 2008 fattade Sveriges regering ett beslut om att fasa ut bidragen till många länder. I Indiens fall bidrar Sida numera endast till "selektivt samarbete med att utveckla relationerna och samarbetet kring miljö och klimat". Detta innebär att vår förening själv måste samla ihop hela den summa, som behövs för det projekt man tar beslut om.

Bidrag från medlemmar och andra intresserade samt inkomster från olika aktiviteter, såsom försäljning av indiskt hantverk, basarer, lotterier m.m. är viktiga delar för att samla ihop pengar till projekten.

Bygge av nytt hus på MTM:s tomt delvis bekostat av medel från Sverige.
Lekredskap som bekostats av skolelever som samlat in pengar genom en basar.