Vid föreningens årsmöte i Piteå den 19 mars 2016 avtackades den mångåriga styrelseledamoten Louise Lundgren av föreningens ordförande Claes-Åke Carlsson. Tack Louise för alla år!
Vid föreningens årsmöte i Piteå den 19 mars 2016 avtackades den mångåriga styrelseledamoten Louise Lundgren av föreningens ordförande Claes-Åke Carlsson. Tack Louise för alla år!

Föreningens styrelse

Vid årsmötet den 19 mars  2016 i Piteå valdes följande personer till styrelseuppdrag i Bharat Indien-Bistånd:

 

Ordförande:Claes-Åke Carlsson
Ledamöter:Maj Blad (vice ordf.)
Cecilia Adrian 
Maria Ekström (nyval)
Inger Lundmark
Mari Coenraads (sekreterare)
Stefan Öhlander (kassör)
Suppleanter:Siv Berglund
Hillivi Klintberg-Borgh