Föreningens ordförande Claes-Åke Carlsson

Föreningens styrelse

Vid föreningsstämman den 21 mars 2015 i Västerås valdes följande personer till styrelseuppdrag i Bharat Indien-Bistånd:

 

Ordförande:   Claes-Åke Carlsson
Ledamöter:   Louise Lundgren (vice ordf.)
    Cecilia Adrian 
    Maj Blad (fyllnadsval)
    Inger Lundmark
    Mari Coenraads (sekreterare)
    Stefan Öhlander (kassör)
Suppleanter:   Siv Berglund
    Hillivi Klintberg-Borgh