Fadderbarnsverksamheten

Det ekonomiska fadderbarnsstödet till ett enskilt barn på något av de sex barnhemmen är en av hörnpelarna i arbetet. I föreningen finns ett fadderombud för varje barnhem och kontakten med barnhemsansvariga är tät. Föreningens uppgift är att ordna faddrar och att administrera det ekonomiska stödet som går till mat, kläder, läkarvård och utbildning till barnet.

När en fadder anmält sig till föreningen får faddern ett välkomstbrev och uppgifter om sitt fadderbarn samt ett foto på barnet. Vidare får faddern ett registreringsnummer, som alltid ska uppges vid all kommunikation.
Ett fadderskap kan avbrytas genom att faddern i god tid meddelar föreningen så att ny fadder kan ordnas.

Kontakter med barnen
Barnhemspersonal tar på bästa sätt hand om barnen. Ofta saknar barnen kontakt med sina biologiska föräldrar och faddern blir därför en sorts extra förälder.

Kontakt med barnet kan hållas via brev, foton och ibland e-post. Extragåvor vid t.ex. jul och födelsedagar kan skickas till barnet via föreningen men bör helst vara riktade så att alla kan få del av gåvan, kanske till ett kalas eller en utflykt för alla barn. 

Informationsarbete i Sverige
Arbetet med att sprida kunskap om föreningen bygger på föreningsmedlemmarnas engagemang och sker framför allt på de orter där de finns. Det sker ofta genom föredrag och bildvisning i olika sammanhang.

Årligen brukar faddrar gå samman för att göra en gemensam resa till något av barnhemmen. Efteråt blir det naturligt att vid olika tillfällen väcka intresse genom att dela med sig av sina upplevelser av Indien barnhemmet och mötet med fadderbarnet.

 

Anmäl dig här!