Ekonomi

Pengarna går rätt
Föreningen har ett 90-tusenkonto vilket innebär att den står under Svensk Insamlingskontrollsom kontrollerar att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Vår verksamhet granskas också av en extern revisor (Resultat Revision).

Observera att 90-tusenkontot upphör per 1 januari 2024.
Läs mer »


De administrativa kostnaderna för t.ex. porto, trycksaker och bankavgifter bekostas i huvudsak genom våra medlemsavgifter. Styrelsen arbetar helt ideellt.

Varje barnhem skickar regelbundet sin årsredovisning till föreningen för granskning. Årligen besöks barnhemmen för att på plats kontrollera att pengarna går till avsedda ändamål samt att se hur barnen mår.

Kostnader

  • Våra administrativa kostnader uppgår till 9 % av totala intäkter.
  • Ändamålskostnaderna uppgår till 91 % av totala intäkter.
  • Det belopp som utbetalats för ändamålet, dvs till de barnhem vi stöder, uppgår till 91 % av insamlade medel.