Föreningens årsredovisning 2014

Här hittar du föreningens årsredovisning och verksamhetsberättelse
för 2014.  Bharat årsredovisning 2014

  • Våra administrativa kostnader uppgår till 4% av totala intäkter.
  • Ändamålskostnaderna uppgår till 96% av totala intäkter
  • Det belopp som utbetalats för ändamålet, dvs till de barnhem vi stöder, uppgår till 96% av insamlade medel.

Så granskas vi

Vår verksamhet granskas av en extern revisor (Resultat Revision). Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.