Bharat Indien-Bistånd kallar till
årsmöte söndagen den
24 mars 2024

Bharat Indien-Bistånd
kallar till extra medlemsmöte

 
Tid: Söndagen den 24 mars 2024 kl 13:00
Plats: Samfällighetslokalen längst in förbi Stålverksgatan 144, Västerås
Program: Stadgeändring. Styrelsen föreslår att under §4 ändra till ”Val av revisor” istället för ”Val av Revisionsbyrå med auktoriserade revisorer”. Under §6 ändras texten till ”årsmötet väljer en ”revisor” (i stället för auktoriserad revisor).
Förklaring: Eftersom föreningen inte längre har 90-tusenkonto så finns inget krav på att vi måste ha en auktoriserad revisor. För att kunna välja en revisor utan krav på auktorisation måste därför stadgarna ändras. Med denna åtgärds sparar föreningen ca 20.000 kr/år
 
Bharat Indien-Bistånd
kallar till årsmöte

 
Tid: Söndagen den 24 mars 2024, kl. 13.30
Plats: Samfällighetslokalen längst in förbi Stålverksgatan 144, Västerås

Program:
Årsmötesförhandlingar
*På dagordningen kommer ett förslag från styrelsen om stadgeändring att läggas fram.
Förslaget innebär att vi frångår kravet på att en auktoriserad revisor skall väljas till att föreningen väljer en revisor utan krav på auktorisation.


Kaffe med smörgås m.m.
Bildvisning från Indienresan i november 2023
Lotteri och försäljning

Varmt välkomna!

Anmäl dig senast den 17 mars till Mari Coenraads, tel: 0707 68 42 52
eller via mejl: mari_coenraads@hotmail.com

Vägbeskrivning:
Med bil åker du på E18 till motet 130, där du viker av mot Bäckby, Hamnen. Kör söderut. När du kommer till första trafikljuset, svänger du av till höger och åker vidare på Lisjögatan söderut. Efter det att du passerad Ryds Bilglas på höger sida, svänger du in på närmaste gata till höger. Detta är Stålverksgatan som går upp till Rösegårdsskolans vändplan. Du får parkera på höger sida längs med hela denna sträcka eller på Rösegårdsskolans parkeringsplats. Sedan går du in på den stickgata, där Mari bor. Passera hennes hus och gå till stickgatans slut. Där ligger samfällighetslokalen runt hörnet till vänster. Man får inte parkera på stickgatan!
Med tåg är det enklast om ni ringer innan avresan och kommer överens om en hämtningstid vid Västerås station: Stefan  0768 77 29 30
 
Vi vill även påminna alla de som ej betalt medlemsavgiften för 2024 att göra detta. Avgiften är 200kr/år. Betala via Swish 1231867787 eller via Bankgiro: 283-0503