NYTT BANKGIRO FRÅN
1 JANUARI 2024

Bästa fadder och medlem!

Styrelsen vill meddela att på uppdrag av årsmötet så har beslut fattats att vårt  90-tusen konto skall upphöra från årsskiftet.

Bakgrund: Efter 3 års helt eller delvis nedstängning av barnhemmen i Indien har ett stort antal barn tvingats lämna hemmen. Tidigare har vi kunnat erbjuda ett nytt fadderbarn till våra faddrar, eftersom hjälpbehovet varit och är stort och många familjer söker hjälp. Då den ​hindunationalistiska regeringen även infört många nya regler, har detta medfört att färre barn blir godkända för att börja på våra barnhem. Man har även satt ett maxtal på hur många barn som får bo på barnhemmet. Då det totala antalet fadderbarn mer än halverats de senaste åren, har föreningens ekonomi på samma sätt försämrats.

Föreningen måste därför av ekonomiska skäl avsluta 90-tusen kontot, vilket innebär en besparing på ca 25.000 kr/år. Vår största administrativa kostnad har varit kostnaden för 90-tusen kontot.

Då det nuvarande 90-tusen kontot upphör ​d​en 1 januari 2024, ersätts det med ett nytt bankgirokonto och swish-nummer. Även Plusgirot kommer att upphöra, eftersom det är knutet till 90-tusen kontot.

Nytt BANKGIRO NR: 283-0503
Nytt SWISH-NR: 1231867787

FÖR ATT UNDERLÄTTA ÖVERGÅNGEN SÅ REKOMMENDERAR VI ATT NI VID NÄSTA INBETALNING ANVÄNDER ER AV VÅRT NYA BANKGIRO ELLER SWISH-NUMMER

Stockholm 2023-10-17
Styrelsen för Bharat Indien-Bistånd
Claes-Åke Carlsson ordf.