Julhälsning från styrelsen

Bästa fadder och medlem!
 Nu lackar det mot jul både här hemma och för våra barn i Indien. Av alla indier så är det bara ca 3 % som är kristna, men jul firas ändå av många, så på så sätt skiljer vi oss inte åt.
De julgåvor som ni skänker, slår vi ihop och sedan ser vi till att alla får en julgåva och julfest för de pengar som kommit in.

Efter 2 år av pandemi har mycket förändrats på våra barnhem. När barnen efter lång nedstängning fick återvända, visade det sig att många av barnen inte återkom. En del av barnen hade blivit för gamla eller så hade familjerna flyttat eller barnen fått plats på en skola i närheten av hemmet. Många faddrar förlorade sina fadderbarn och eftersom vi inte kunde erbjuda nya fadderbarn under pandemin, valde tyvärr flera faddrar att avsluta både sitt fadderskap och medlemskap.
Nu när barnhemmen öppnade upp för fullt efter sommarlovet, fylldes barnhemmen med nya barn som nu saknar faddrar. Tyvärr har vi inte kunnat hitta nya faddrar till alla de nya barnen, vilket resulterat att barnhemmen fått ett extremt svårt ekonomiskt läge. Dessutom har även Indien drabbats av inflation med höjda mat- och levnadskostnader. Får vi inte upp fadderantalet finns det risk för att ett eller flera barnhem tvingas stänga.
 
Vi behöver därför akut din hjälp att hitta nya faddrar!
Ett medlemskap kostar 200 kr per år och fadderavgiften är 200 kr per månad.
 
Även om Indien har gjort enorma ekonomiska framsteg under de senaste 10 åren, har de barn och familjer vi stödjer inte på något sätt fått ta del av det ökade välståndet. Skillnaden mellan fattig och rik har inte minskat. Därför är det viktigt att dessa hem finns kvar.
 
Styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar er alla:
 
En riktig God Jul och ett Gott Nytt År.