Kallelse till årsmöte 9 april 2022

Välkomna till Bharat Indien-Bistånds årsmöte
lördagen den 9 april kl 13.30.


Program:
Årsmötesförhandlingar
Bildvisning
Vi bjuder på indiska snacks, kaffe och kaka
Försäljning 
Eventuellt någon underhållning

Plats: Ansgarskyrkan, Pettersbergsgatan, Västerås
Kommer du med bil skall du svänga av vid Vallbymotet trafikplats 131. Kyrkan ligger rakt söder om motorvägen. Kommer du däremot med tåg tar du buss 4 mot Brottberga, kliv av vid hållplatsen Vallbyleden, Ansgarskyrkan.

Anmälan: För att vi ska kunna beräkna förtäringen måste du anmäla dig/er till Mari Coenraads: 0707 68 42 52. Anmälan bör ske senast 31/3.

Medlemsavgift: Påminnelse för dig som inte betalat medlemsavgiften för 2022. Avgiften är numera 200 kr/år. Du måste ha betalat medlemsavgiften före den 5 april för att vara röstberättigad vid årsmötet (ett medlemsskap per familj). Ange att det gäller medlemsavgift på inbetalningen.

Fadderavgift: Om du inte har betalt fadderavgiften för första kvartalet 2022 bör detta ske senast 31 mars, så att den hinner med utbetalningen till barnhemmen, som sker i början av varje nytt kvartal. Glöm ej att ange vad betalningen avser.

Inbetalningarna görs via vårt bankgiro 900-9192 eller med swish 123 900 9192.

Motioner: Om du vill väcka en motion till årsmötet, var god och meddela via bharat.bistand@gmail.com senast den 31 mars. 

Varmt välkomna!