Julhälsning från hemmen

Bästa fadder och medlem!
Nu när julen nalkas går även våra tankar till våra barn I Indien. 2020 slog covid-19 pandemin till och efter snart 18 månaders nedstängning och stängda skolor i Indien kan vi skönja ett visst hopp.

Hemmen och skolorna har under hösten fått öppna gradvis så att de som går från klass 10 och uppåt kunnat återvända till barnhemmet och sin skolgång. I början av december hade 1/3 av barnen återvänt till hemmen. De yngre barnen har hänvisats till undervisning på distans via TV och internet. Tyvärr har de flesta yngre barnen inte kunnat delta i någon undervisning då de saknat tekniska förutsättningar som elektricitet, TV eller internet.

Familjerna är fattiga och med många barn blir även trångboddheten ett stort problem då man måste samsas om utrymmet. Många av föräldrarna arbetar som dagavlönare som i och med pandemin blev arbetslösa och utan inkomst.

Tack vare er hjälp har vi via våra fadder-ansvariga i Indien kunnat fortsätta hjälpa familjerna. Familjerna har besökts och pengar har överlämnats till mat, kläder,medicin och skolmaterial. Indien är ett av de länder som drabbades allra värst under pandemin så vi hoppas verkligen att Indien nu förskonas från en 4:e pandemivåg.

Alla barnen, föreståndare och personal skickar en julhälsning och tillsammans med dem vill vi tacka för det gånga året och för den hjälp ni ger. En hjälp gör stor skillnad för våra barn särskilt nu i denna svåra pandemitid.

Vi alla önskar er en God Jul & Gott Nytt År!
Styrelsen för Bharat Indien-Bistånd