God Jul och Gott Nytt ÅR

Bästa fadder och medlem!
Vi närmar oss en annorlunda jul och nytt år.
Pandemin som drabbat hela världen har också drabbat våra barnhem hårt. Skolorna stängde ner i somras och är fortfarande stängda. De beräknas öppna först efter sommarlovet 2021.

De flesta av barnen har därför  inte kunna återvända till barnhemmen och studier. För att hjälpa barnen och deras fattiga familjer har därför ekonomiskt stöd lämnats direkt till familjerna.

Distansundervisning har i vissa fall varit möjligt men de flesta har inte kunnat delta p.g.a. praktiska eller ekonomiska skäl.

Vårt fortsatta stöd är därför viktigt eftersom pandemin också inneburit att barnens familjer lever under knappa förhållanden, då många föräldrar förlorat sitt arbete.

Vårt årsmöte som blev inställt i mars p.g.a. pandemin beräknar vi att genomföra under första halvåret 2021. 2021 är också ett jubileumsår.
Föreningen har då funnits i 40 år, vilket är värt att fira!