Information från föreningen september 

Nu är det länge sedan ni fick lite ny information om våra barnhem och Indien, men som ni förstår har coronapandemin vänt upp och ner på de mesta.

Årsmötet- vad hände?
Som alla (av de som var anmälda till årsmötet i mars) vet så blev vi tvungna att ställa in mötet på grund av coronapandemin.

Vår förhoppning var att kalla till ett nytt möte nu i höst men då restriktioner från Folkhälsomyndigheten fortsatt gäller så har styrelsen beslutat att vi avvaktar till nästa vår. Vi kommer då att ha två formella årsmötesförhandlingar på samma dag, allt enligt rekommendation och godkännande av vår revisor samt Stiftelsen för Insamlingskontroll.

Den som är intresserad av att ta del av årsredovisningen för 2019 kan göra det redan nu via hemsidan, men observera att den formellt inte är godkänd av medlemmarna ännu. Nästa årsmöte hoppas vi kunna genomföra i mars 2021 och då som en stor fest eftersom vi samtidigt firar 40-årsjubileum!

Några av MTA-barnen får besök av några kommittémedlemmar i sina hem.
Några av MTA-barnen får besök av några kommittémedlemmar i sina hem.

Coronapandemin i Indien
Som ni säkert har följt i nyheterna är Indien mycket hårt drabbat. Myndigheterna stängde ned hela Indien från mitten av mars och alla barn fick åka hem när skolorna stängde. Sedan dess har de gjort en del lättnader men fortfarande är många områden nedstängda. Detta innebär att många av barnens familjer har det mycket svårt att klara sig ekonomiskt.

Warne Baby Fold: 
 Solceller har installerats under början av året. Det har inneburit att hemmet nu kunnat sänka sina elkostnader som länge varit en stor börda för dem. Barnen på hemmet har hållit sig friska och befinner sig i en säker och frisk miljö. Skolorna är fortsatt stängda och vi vet inte när de kommer att öppna igen. Närliggande butiker där barnhemmet handlar för sitt dagliga uppehälle har varit stängda, så det har varit stora problem med att köpa mat. Då barnhemmet saknat fordon och det varit omöjligt att få tag i en riksha, så har de fått förlita sig på hjälpsamma grannar och kyrkan. För att underlätta för barnhemmets transporter fick de pengar till att köpa in en vespa.

Förutom de 25 barn som bor på barnhemmet permanent, då de saknar föräldrar, så finns det ca 40 barn som nu bor hemma. De barn som kan kommer regelbundet till barnhemmet för att hämta pengar till mat och andra livsnödvändigheter. Till de familjer som bor längre bort försöker de ordna hjälp på annat sätt. Hjälpen kommer att fortsätta så länge landet är under ”lock down” på grund av pandemin

Holy Apostles Convent: 
På grund av nedstängningen av skolor och samhället hålls barnen hemma. Föräldrarna går och arbetar så länge det finns arbete men eftersom transporter är stängda är det inte lätt att försörja familjerna. Barnhemmet har därför börjat distribuera hjälppaket till samtliga familjer under våren och sommaren. Paketet består av ris, mjöl, rismjöl, och matolja. De har även regelbunden kontakt med familjerna via telefon eftersom de inte kan eller får kalla in dem till hemmet som man brukligt brukar göra.

Birdsnest: 
Situationen i Madurai där barnhemmet finns har blivit värre och värre under sommaren. Myndigheterna tror att toppen av smittspridnings-kurvan kommer att vara i september så troligen kommer barnhemmet att vara stängt hela terminen ut.
Så gott det går försöker vi att hjälpa våra flickor som sedan skolorna stängde i mars bor hemma. Eftersom flickornas familjer är extremt fattiga och beroende av att föräldrarna har arbete så befinner sig många i svår nöd. Styrelsen har därför tagit beslut att lämna 1000 rupier (ca 200 kr) per månad till dessa familjer i direkt stöd för matinköp. Om möjligt försöker vi hjälpa de som kan att studera hemifrån.

På barnhemmet finns föreståndaren Ms. Pushpaleela kvar, hon har tyvärr blivit sjuk (ej corona) så när barnhemmet öppnar igen så hoppas vi att en ny föreståndare har kommit. Förutom Ms Pushpalella finns två anställda kvinnor till hennes hjälp för att vakta husen, och hålla kontakt med flickorna.

MTM:
Hemmet är stängt sedan pandemin bröt ut i mars. Personalen vistas i sina hem. Under sommarlovet har hemmet byggt om 4 av gästrummen i Cafeterian till en lägenhet för föreståndaren och hans familj. Detta är gjort för att föreståndaren skall få en nära kontakt med både barn och personal när alla kommer tillbaka. Ingen vet ännu när samtliga barn får komma tillbaka.
Tills vidare har myndigheterna infört online-undervisning via smartphones och TV. Hemmet har fått tillstånd till att de som går i tionde klass resp sista året på "gymnasiet" skall få möjlighet att återvända till MTM, för att kunna få studiehjälp.
Vi har också hört att barnhemmet använt delar av föreningens biståndspengar till att hjälpa barnens familjer.

Online-lektioner på MTA
Online-lektioner på MTA

MTA:
Hemmet är stängt sedan pandemin bröt ut i mars. Sedan vissa reselättnader infördes kunde Paul, som jobbar på MTA, återvända till barnhemmet och jobbar därifrån hårt med att hålla kontakt med barnen och deras familjer. Han och delar av barnhemskommittén har besökt familjerna och hjälpt dem med mat och pengar från föreningen. De har fått tillstånd till att några av pojkarna, som hemifrån inte har möjlighet att studera online, skall kunna återvända till hemmet och studera därifrån. Dock har ännu ingen av dessa pojkar kunnat återvända pga de hårda reserestriktionerna. Föreningen har därför bistått med pengar till en ny TV, för att online-undervisning skall kunna hållas på MTA.

Vi vill påminna er som inte betalt medlemsavgiften som är 200 kr/år att göra det. Det är även viktigt att vi alla betalar våra fadderavgifter i tid fast barnen inte har kunnat återvända till barnhemmen på grund av pandemin. Behoven är än större nu eftersom hela familjen har det svårt när föräldern/föräldrarna går arbetslösa på grund av pandemin.
 
Du kan betala via bankgiro eller swish men kom bara ihåg att märka talongen/inbetalningen med ert faddernummer så att det blir rätt.