Vårt samarbete med Holy Angels Convent i Trivandrum upphör.

 Vårt samarbete med Holy Angels Convent i Trivandrum upphör efter ca 38 år. Anledningen är att de förlorat sitt FCR konto och har för avsikt att inte överklaga.
Nya krav ställdes vilket innebar att hemmet skulle tvingas att bara ta emot helt föräldralösa barn i alla åldrar. Barnen skulle överlämnas av myndigheterna och denna förändring beslutade ledningen att man inte kunde uppfylla. Följden blev därför att FCR kontot drogs in med omedelbar verkan. Känns lite sorgligt med tanke på hur långt vårt samarbete varit och hur många barn vi hjälpt genom åren.