Verksamhetsberättelse

Här hittar du föreningens verksamhetsberättelse för 2018, samt årsmötesprotokollet från 24 mars 2019.