Medlemsavgiften höjs till 150 kr

Vid föreningens årsmöte den 25 mars 2017 beslöts att medlemsavgiften höjs till 150 kr för att kunna täcka de ökande kostnaderna.