Kallelse till årsmöte

Tid: Lördagen den 25 mars 2017  kl 13:00
Plats: Värdshuset Gripen, Brogatan 3, Stallarholmen

Program:
 Årsmötesförhandlingar
 Kaffe med smörgås + kaka
 Bildvisning från Indien
 Lotterier och ev. försäljning
 
Varmt Välkommen!
 
För att beräkna förplägnaden tar vi tacksamt emot en anmälan senast 22/3 via på vår mail: bharat@comhem.se eller via telefon till Cecilia Lundmark Adrian på telefon  0703 530636