Nytt om våra avgifter

Medlemsavgiften
Vid årsmötet 19 mars 2016 beslutades att medlemsavgiften skall kvarstå till 100 kr per år. Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för 2016, om du inte redan gjort det. Uppge fadder eller medlemsnummer när du gör din betalning. Du kan också använda det inbetalningskort som bifogats i föreningens utskick.
 

Studiebidraget tas bort
Ni faddrar gör en fantastisk insats med ert fadderbidag, som gör att ert barn får bo och äta på barnhemmet, få kläder, skoluniformer, skolgång och sjukvård. Tyvärr har inflationen gjort att allt  blivit mycket dyrare i Indien. Detta innebär att de pengar vi skänker har blivit mindre värda.

Årsmötet beslutade därför att fadderbidraget kommer att vara 200 kr per månad samtidigt som vi avslutar systemet med studiefonden.
De allra flesta betalar redan 200 kr per månad så det innebär således att månadkostnaden förblir densamma.